Neuropsicologia, Dislexia, Disgrafia | Gadex | Sabadell, Terrassa, Sant Cugat

Neuropsicologia

Exploració neuropsicològica de les funcions cognitives superiors.

Els trastorns específics de l’aprenentatge són unes de les causes més freqüents de fracàs escolar.

La Neuropsicologia, mitjançant l’avaluació de les capacitats cognitives, ens permet realitzar un bon diagnòstic diferencial d’aquests trastorns i orientar als pares cap al millor tractament possible.

Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.

Discalculia.

Trastorn específic del llenguatge.

Trastorn de l’aprenentatge no verbal.

Dislèxia. Disgrafia / Disortografia.

Neuropsicologia d’adults

La Neuropsicologia, en el món dels adults, té com a objectiu identificar els dèficits cognitius de persones afectades per malalties del sistema nerviós central, per tal de poder crear un tractament d’estimulació cognitiva que s’ajusti a les necessitats del pacient.

Deteriorament cognitiu lleu associat a malalties neurològiques.

Demencies v.s. Envelliment normal.

Seqüel·les de traumatismes cranio-encefàlics.