Adolescència

Adolescència, adolescents. La considerem  una etapa de gran importància pel desenvolupament posterior i per arribar d’una manera satisfactòria a l’edat adulta.

Sovint es diu que l’adolescència és aquella edat (aproximadament entre els 12 i el 18 anys) en què es deixa de ser un nen però encara no s’és un adult. De fet l’adolescència és el trànsit de la infància a l’edat adulta. Durant aquest procés, el noi o la noia anirà adquirint una major independència i seguretat en ell mateix.

Però per poder-la adquirir, abans s’haurà de desfer de la dependència que té dels adults. I per arribar a tenir un criteri propi, també haurà de discutir les opinions dels pares i dels altres i fer valer les seves pròpies.

En conseqüència, la tradicional rebel·lia que mostren els adolescents envers els pares i l’autoritat en general, no l’hem de veure com un problema, sinó com un pas necessari per tal que aquell nen o nena creixi i arribi a fer-se un adult, amb pensament i opinions propis, i capaç de valer-se per ell mateix.

Aquest és un període d’importants canvis i per tant de crisi en que poden aparèixer problemes i  conflictes.

Problemes d’Orientació sexual.

  • Crisi d’identitat sexual.

Dificultat de comunicació

  • Aïllament
  • Incomunicació
  • Retraïment.

Dificultats en els estudis

  • Apatia
  • Desorientació
  • Dificultat en l’elecció: vocacional, professional.

Dificultats d’acceptació del seu propi cos.

Primers contactes amb el món de les drogues.