Neuropsicologia

La Neuropsicologia , mitjançant la valoració de les capacitats cognitives, permet realitzar un correcte diagnòstic diferencial dels trastorns específics de l’aprenentatge per orientar els pares sobre el millor tractament possible.

Els trastorns específics de l’aprenentatge són unes de les causes més freqüents de fracàs escolar.

Exploració neuropsicològica de les funcions cognitives superiors.

Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.

Discalculia.

Trastorn específic del llenguatge.

Trastorn de l’aprenentatge no verbal.

Dislèxia. Disgrafia / Disortografia.

Neuropsicologia d’adults

La Neuropsicologia, en el món dels adults, té com a objectiu identificar els dèficits cognitius de persones afectades per malalties del sistema nerviós central, per tal de poder crear un tractament d’estimulació cognitiva que s’ajusti a les necessitats del pacient.

Deteriorament cognitiu lleu associat a malalties neurològiques.

Demencies v.s. Envelliment normal.

Seqüel·les de traumatismes cranio-encefàlics.