Psicopedagogia

Mitjançant la psicopedagogia prestem atenció a aquell nens que necessiten millorar en el seu rendiment escolar. Assessorament a pares, professors vers la millor estratègia a seguir. L’assistència es pot dur a terme en el propi centre o bé en el propi entorn natural.

Trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

Falta de motivació en els estudis

Falta d’hàbits d’estudi

Retard mental o incapacitat intel·lectual límit

Bloqueigs emocionals i/o rebuig a la tasca escolar

Classes de reforç

Durant tot el curs, classes de reforç amb tutories i seguiment individual de: E.P., E.S.O,  Mòduls,

Grups reduïts Màxim 4 alumnes. Aplicació de Tècniques d’estudi

Diferents grups i horaris.