Habilitats socials

Habilitats socials

També anomenades com a competències socials, tenen una definició àmplia i variada.

Hi ha una confusió relacionada a aquest concepte, i aquesta indecisió esdevé de la comunitat científica, la qual encara no arriba a un acord per definir el terme. Tot i això, podem definir les habilitats socials com un conjunt d’habilitats apreses de forma natural, el que significa que també poden ser ensenyades.

Al costat d’aquestes habilitats, hi ha les capacitats de l’subjecte per aplicar les conductes de tal manera que l’ajudi a resoldre situacions socials de forma eficaç, és a dir, que sigui acceptable per al context social en què es troba el subjecte i per a ell mateix. Les habilitats socials estan estretament relacionades a les normes, socials i legals, a més de tenir un lloc en l’espai de l’context sociocultural i els criteris morals, únics per a cada persona i per tant, sent difícil de definir.

Aquestes habilitats li permeten a l’subjecte expressar-se en aquests aspectes de la vida, permetent-alliberar els seus sentiments, opinions, drets o actituds.

Per a qualsevol individu funcional en la societat, aquestes competències socials són molt necessàries per a interactuar amb el seu entorn i relacionar-se de manera efectiva.

Tipus d’habilitats socials:

Hi ha dos tipus d’habilitats socials: Primer hi ha les habilitats socials bàsiques, aquelles de caràcter simple i universal que podem esperar de qualsevol persona funcional.

De segon hi ha les habilitats socials complexes, aquestes últimes es relacionen més a la capacitat que té l’individu de manejar-se en situacions socials menys quotidianes i més específiques.

Entre les habilitats socials bàsiques, podem anomenar les següents:

  • Formular preguntes.
  • Presentar-se a si mateixos i a altres persones.
  • Agrair.
  • Saber escoltar atentament a l’emissor.
  • La capacitat d’iniciar una conversa ia més, mantenir-la.

Entre les habilitats socials complexes, podem anomenar les següents:

  • La capacitat de posar-se al lloc d’una altra persona.
  • Donar una opinió sobre un tema en concret.
  • Convèncer els altres.
  • Saber quan i com demanar disculpes.
  • Poder donar instruccions comprensibles i detallades


¿Per què són útils les habilitats socials?

Les habilitats socials, vistes com aquest conjunt de conductes que permeten el subjecte coexistir de forma satisfactòria amb altres persones, són vitals per a la vida dins de qualsevol context social, ja sigui en l’àmbit familiar, laboral, sentimental. etc.

Una aplicació positiva de les habilitats socials és summament beneficiosa per al subjecte, qui tindrà la capacitat d’expressar-se adequadament i comprendre a aquells que l’envolten, aprenent sobre les seves necessitats, interessos i temors.

Un correcte ús de les competències socials facilitarà la vida de la persona, les activitats quotidianes es convertiran en accions senzilles i podrà aconseguir ajudar per a situacions més difícil. Una persona amb bones habilitats socials podrà interrelacionar correctament amb els altres i evitarà malestars propis de la incapacitat o la soledat autoimposada.