Avís legal

GADEX, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

GADEX. Es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.

Identitat del titular de la present web.

Nom de domini: www.gadex.es
Nom comercial: GADEX
Denominació social: GADEX
Domicili social: Avd. Francesc Macià 43, 1r 1a, 08206 Sabadell, Barcelona
Telèfon: 93 717 26 52
e-mail: info@gadex.es

2. Condicions generals d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició d ‘ “Usuari”, implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades en www.gadex.es en el moment en què accedeixi a la web. Per tant, l’Usuari haurà de llegir les presents condicions generals d’ús, en cadascuna de les ocasions en què es proposi accedir i, si escau utilitzar els serveis prestats a través d’aquesta web, ja que aquestes poden patir modificacions.

2.1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents condicions generals d’ús, regulen l’accés, navegació i ús de www.gadex.es així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies , música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

2.2. Condicions accés i utilització dels serveis

  • En tot moment, l’Usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present web, d’acord amb les presents condicions generals, així com les pràctiques generalment acceptades a Internet.
  • L’usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a GADEX  de qualsevol modificació que pugui donar-se en la informació subministrada.
  • L’usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquest web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquest web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquesta web; realitzar accions a través dels serveis inclosos és aquesta web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial.

GADEX, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren, www.gadex.es incloent la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts en lloc web.

En cap cas l’accés o navegació en www.gadex.es implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial  per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de “LA  PÀGINA WEB”  sense autorització expressa i per escrit de, GADEX,  constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

4. Règim de responsabilitat i garanties.

GADEX, declara que ha adoptat les mesures tant tècniques com organitzatives, que, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del web, així com l’absència de virus i components nocius, però, no pot fer-se responsable de :

  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en www.gadex.es
  • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer
  • L’absència de virus i / o altres components nocius en www.gadex.es
  • La inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’han adoptat. els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de www.gadex.es

L’Usuari serà l’únic responsable davant tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a www.gadex.es * així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis continguts en aquesta web.

GADEX es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a www.gadex.es * amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Els enllaços a altres pàgines web que, si s’escau existeixin en www.gadex.es * poden portar-lo a llocs web dels quals GADEX  no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, sent la seva finalitat, informar a l’Usuari d’altres fonts d’informació, de manera que l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

GADEX  no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència, no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

5. Durada i modificació.

GADEX, es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, les presents condicions generals d’accés publicant els canvis en www.gadex.es * Així mateix podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència, s’entendran com a vigents, les condicions generals que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi a www.gadex.es.

Amb independència del que disposen les condicions particulars, GADEX podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

Les relacions establertes entre GADEX  i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, GADEX  i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls,
se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.

Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarle?