Les rebequeries en la infància

Les rebequeries en la infància

Per tots els pares i cuidadors són temudes les rebequeries, tant en llocs públics, com a casa, mai és agradable quan el teu fill s’enfada tant que no pot parar de plorar, cridar, tirar-se al terra…

Les rebequeries són un recurs del nen per cridar l’atenció a l’adult, un recurs per expressar la seva disconformitat. Normalment ocorren davant una negativa dels pares a alguna petició del nen, o davant una ordre que no entén perquè ha de complir, per exemple haver d’anar a la dutxa quan està jugant a la seva habitació, tranquil i entretingut.

Entre els 2-4 anys les rebequeries són normals, els nens encara són dependents dels pares i el recurs de la rebequeria és l’únic que tenen per cridar la seva atenció i mostrar la seva opinió. Segons la psicòloga Rosa Jové, “aquestes rebequeries són bones en el sentit que indiquen que el nen està començant a ser més independent, a pensar per si mateix”
En nens mes grans, entre 4-5 anys ja no solen donar-se rebequeries com a tal, ja que tenen altres recursos, com un llenguatge més elaborat per discutir amb els pares la seva postura o opinió, i encara que cada nen és diferent, podem dir que després dels 6 anys és estrany que un nen reaccioni amb una rebequeria.

I que faig al moment de la rebequeria?

L’amenaça i el càstig davant una rebequeria no són bones opcions, ja que entrem en un joc de coerció, a més el nen no és capaç d’entendre la relació entre càstig i la seva rebequeria. Tampoc és una bona opció donar-li allò que demana, per evitar que la rebequeria vagi a mes, doncs en aquest cas el nen aprèn que la rebequeria es relaciona amb aconseguir allò que vol, per exemple no dutxar-se quan està jugant, o el caramel en el supermercat.

Una bona manera de gestionar la rebequeria consisteix en tranquil•litzar-se i apropar-se suaument al nen, amb un llenguatge adequat a la seva edat fer-li veure que no ens agrada que estigui així, quedar-se prop d’ell i quan tot està més tranquil intentar-se comunicar de nou, és a dir entendre la rebequeria com un problema de comunicació.

La millor opció de totes, és com sempre la més difícil, consisteix a saber quan pot ocórrer la rebequeria o i prevenir-la, això és, conèixer bé les emocions, necessitats i respostes del teu fill, adaptar-te a elles, i comprendre la seva manera de pensar, donant-li opció a escollir la solució al problema que es presenta, deixant-li expressar les seves raons per les quals vol això o allò altre…

No cal oblidar que els nens no munten rebequeries perquè volen o per gust, ni agradable per a ells, per això és important educar a pares i fills en la gestió emocional i/o resolució de conflictes del dia a dia.