Què és el trastorn bipolar?

Què és el trastorn bipolar?

El trastorn bipolar és una enfermetat caracteritzade per les alteracions extremes de els estats d’ànim. Que comprèn una alternança entre la mania i la depressió. Aquests episodis d’alternança de els estats d’ànim poden durar mesos o fins i tot anys. Com també poden romandre presents com ser esporàdics i aparèixer per temporades. Vegem una mica més de què es tracta aquest trastorn.

L’MANIA I LA DEPRESSIÓ

Els que pateixen de el trastorn bipolar alternen entre la mania o la hipomania i la depressió. Per tant cal explicar a què es refereix cadascuna.

La mania, en primera instància, és un estat elevat i anormal d’excitació, amb alts nivells d’energia, com també d’una alta i inusual irritabilitat. La mania pot portar al fet que la persona es desconnecti de la realitat, podem patir d’episodis de tipus psicòtic. D’altra banda en el trastorn bipolar també es pot patir de la hipomania, que és menys extrema que la mania.

La depressió és un trastorn de l’estat d’ànim marcat per un profund estat d’infelicitat, abatiment i culpabilitat. Amb dificultat o incapacitat total o parcial de gaudir de les coses. Els episodis de depressió solen estar marcats per recurrents pensaments de suïcidi.

SÍMPTOMES DEL TRASTORN BIPOLAR

Hi ha diferents tipus de síntomes com també de trastorns relacionats. Cada un té una simptomatologia particular però es mantenen les alteracions impredictibles en els canvis d’ànim, causant un gran patiment als que els pateixen, com també dificultats en la seva vida.

  • Trastorn bipolar tipus I: s’ha patit d’un episodi maníac precedit o seguit d’un episodi hipomaníac o depressiu. L’episodi maníac pot provocar episodis de tipus psicòtic, poguem desconnectant de la realitat.
  • Trastorn bipolar tipus II: ha patit, al menys, un episodi depressiu major i, com a mínim, un episodi hipomaníac, sense arribar a tenir un episodi maníac. És important recalcar que el tipus II no és una versió més lleugera de el tipus I i que, d’altra banda, és el més difícil de diagnosticar.
  • Trastorn bipolar tipus III: conegut també com a trastorn bipolar geriàtric, és com es coneix l’aparició d’aquest trastorn en els pacients de més de 50 anys, on els mecanismes reguladors de el cervell es troben deteriorats.
  • Trastorn ciclotímic: ha patit al menys durant dos anys de molts períodes amb símptomes d’hipomania com també períodes amb símptomes de depressió, encara que sense arribar a la depressió major.
  • Altres tipus: aquests comprenen el trastorn bipolar i altres trastorns induïts per certs medicaments com també de l’abús de begudes alcohòliques, o causa de malalties com la malaltia de Cushing.

TRACTAMENT

Avui dia existeixen diversos tractaments per al trastorn bipolar i en molts casos es produeix la recuperació. És important recordar que, com més es trigui a tractar la malaltia, més avançarà o s’agreujerà. Però amb l’ajuda d’un professional competent aquest podrà ser tractat correctament.