Privacitat xarxes socials

Política de privacitat en les xarxes socials oficials de Gadex.

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de Gadex  a la xarxa social

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD)  Gadex, desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de Gadex. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de Gadex  suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que dona el consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o incapaços

L’accés i registre en determinades xarxes socials està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de Gadex. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, Gadex  adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial.  Gadex, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent dita responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que  Gadex, amb domicili social a Av. Francesc Macià 43, 1r 1a, 08206 Sabadell, Barcelona, ​​ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen els dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial  Gadex  en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de Gadex, es regirà per la política de privacitat publicada a www.gadex.es. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Gadex, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis d’Gadex, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Gadex per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

A través del perfil en xarxes socials de Gadex, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

Gadex, tindrà dret a eliminar de les seves xarxes socials -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari, qualssevol dels continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals Gadex tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui les xarxes socials de Gadex, podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de la xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en la pàgina oficial de Gadex  a les xarxes socials serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

Gadex, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades, per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

Gadex, adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de la pàgina oficial a les xarxes socials en què està present, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades a raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social.

7. Qualitat de les dades

Gadex, adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

8. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

Gadex, informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Gadex, amb domicili social a Av. Francesc Macià 43, 1r 1a, 08206 Sabadell, Barcelona, ​​o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar a Gadex, la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la pàgina oficial de Gadex, a la xarxa social, per tal d’identificar-lo inequívocament.

9. Una altra informació d’interès

Gadex, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i / o modificarà l’actualment publicada i recollida aquí.

L’usuari pot contactar amb Gadex,  mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant les següents adreces i dades de contacte:

Gadex 
Domicili: Avd. Francesc Macià 43, 1r 1a, 08206 Sabadell, Barcelona
Correu electrònic: info@gadex.es

Així mateix l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarle?