Problemes d’aprenentatge

Problemes d’aprenentatge

Problemes d’aprenentatge

Els problemes d’aprenentatge són cada vegada més comuns, son font de preocupació per a molts pares i professors ja que afecten al rendiment escolar dels seus fills. La dificultat principal del nen o adolescent es troba en el processament de la informació de forma correcta i dominar les tasques o informacions que rep.

El problema se sol fer patent a l’aula, amb la presència d’errors greus de lectura, càlcul i escriptura, velocitat de processament insuficient i un desfasament significatiu en la competència curricular en general, sense que hi hagi un retard mental greu i amb una educació adequada.

Amb tot, el rendiment de l’individu en lectura, càlcul o expressió escrita és inferior a l’esperat per la seva edat i nivell d’intel•ligència, això provoca una interferència tant a l’aula com en les activitats quotidianes que requereixen lectura, càlcul o escriptura.
Segons el DSM-IV-TR la prevalença dels trastorns d’aprenentatge es troba entorn al2-10%, un 40% del qual esta en risc d’abandó escolar.

Dislèxia

La dislèxia és un trastorn que es caracteritza per la dificultat persistent per aprendre a descodificar el llenguatge escrit. Se sol fer patent en 2n o 3r de primària, és quan es pot realitzar un millor diagnòstic i un bon pla d’intervenció i prevenció d’altres problemes posteriors.

Els nens amb dislèxia solen experimentar dificultats per llegir i escriure, sent la confusió de lletres i paraules un signe evident del trastorn, a més també presenten un dèficit fonològic, és comú també que apareguin diagrafies (problemes en l’escriptura), alteracions del llenguatge oral, discalculies (problemes en el càlcul) i dèficit d’atenció.

Reeducació Escolar

La reeducació és un tipus de tractament per a les dificultats d’aprenentatge, tant generals com a específiques. Després d’una avaluació precisa de tots els espectres que influeixen en l’aprenentatge del nen (cognició, memòria, habilitats de lectoescriptura, àmbit escolar, dinàmica familiar…) es crea un pla de tractament per a la correcta recuperació dels dèficits o dificultats en l’aprenentatge.

A través de les sessions s’aprofundeix en els aspectes bàsics de l’aprenentatge (atenció, concentració i memòria), posant l’accent principalment en la problemàtica del nen. S’usen materials educatius amb els quals ja estan familiaritzats per facilitar l’adaptació, així com materials lúdico-educatius, per estimular l’aprenentatge a través del joc.

En aquests casos també és important treballar el maneig de l’autoestima en el nen o adolescent, reforçant les seves habilitats i el compliment de les tasques, orientant així l’assoliment escolar. Depenent del nivell de cada nen es plantejarà l’adquisició d’hàbits d’estudi i organització, així com estratègies davant exàmens i treball de la concentració.Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarle?